REGLEMENT

Følgende reglement er gældende for leje af alle vores lokaler og udstyr

LOKALELEJE

Det er vigtigt at du forstår og følger vores reglement for lokale- og udstyrsleje, således at du får den bedst tænkelige oplevelse.

ADGANG

Der gives adgang med nøgle til det lejede lokale. Det er lejers ansvar at returnere nøglen efter end leje.

MAD OG DRIKKE

Mad og drikke kan bestilles via vores hjemmeside eller direkte hos Spiseriet. Det er ikke tilladt at medbringe mad- og drikkevarer udefra.

AV UDSTYR

AV udstyr opsættes af vores pedeller og må under ingen omstændigheder bringes ud af huset.

GENERELLE BETINGELSER

 

 

Foreninger, politiske organisationer og grupper hjemmehørende i Kommunen, hvis arrangement eller virksomhed har et alment, kulturelt eller oplysende sigte, kan efter ansøgning få stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed. Foreninger m.v. skal kunne dokumentere, at de er hjemmehørende i Herning Kommune. Såfremt det tages entré til et arrangement, skal der betales lokaleleje.

Øvrige institutioner og erhvervsvirksomheder kan leje lokaler efter følgende takster.
Det er til en hver tid op til administrationen i Huset at afgøre, hvorvidt en forespørgsel på leje af lokaler kan lade sig gøre.

 

Lokaleleje:
Storscenen

→ 100 kr. (125 kr.) pr. time pr. lokale, 300 kr. (375 kr.) for en halv dag (op til 4 timer), 500 kr. (625 kr.) for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 1000 kr. (1250 kr.). Afregning sker pr. påbegyndt time.

Lille salen

→ 400 kr. (500 kr.) pr. time, 1200 kr. (1500 kr.) for en halv dag (op til 4 timer), 2000 kr. (2500 kr.) for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 3500 kr. (4375 kr.). Afregning sker pr. påbegyndt time.

Mødelokale 1

→ 600 kr. (750 kr.) pr. time, 1800 kr. (2250 kr.) for en halv dag (op til 4 timer), 3000 kr. (3750 kr.) for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 5000 kr. (6250 kr.). Afregning sker pr. påbegyndt time.

Mødelokale 2

→ 300 kr. (375 kr.) pr. time. Afregning sker pr. påbegyndt time.

 

Leje af køkken:
→ 500 kr. (625 kr.) pr. døgn. Inventarliste findes på vores hjemmeside
Såfremt der medbringes forplejning ved lån af salene, skal køkkenet lejes.
Når køkkenet lejes, skal kaffe trækkes på køkkenets kaffemaskine og afregnes pr. hele kande. Pris pr. kande 15 kr.

Aflysning:
Mødelokaler

Aflysning skal ske senest dagen før i kontorets åbningstid ellers kræves der fuld betaling.

Salene
Aflysning senest 14 dage før.
Ved manglende eller for sen aflysning opkræves fuld betaling.

Huset’s lokaler kan ikke benyttes som selskabslokaler til private fester.

Personen der booker skal være fyldt 18 år og er personlig ansvarlig for enhver skade der under benyttelsen forvoldes på lokaler og inventar.

Når et arrangement er over 150 personer, skal der foretages en brandgennemgang med personalet.
Gennemgangen skal aftales i god tid inden arrangementets afholdelse og indenfor kontorets åbningstid.

Gennemgangen skal være med en person der er fyldt 18 år, kan tale og forstå dansk og er til stede ved arrangementets afholdelse. Nøgle til lokalet bliver ikke udleveret, såfremt der ikke har været en brandgennem-gang.

Nøgler:

Udlånene er med nøgle-/chipordning og låner er selv ansvarlig for at afhente nøgler inden for kontorets åbningstid. Der betales depositum i forbindelse med udlevering af nøgle. Tilbagebetalingen sker elektronisk via cpr/cvr-nummer, når nøglen er afleveret.

Skyldige regninger til Huset udelukker mulighed for lån/leje af lokaler.

Aflysning af lokale:

Hvis du/I alligevel ikke skal bruge et booket lokale, er du/I forpligtet til at afmelde bookingen. Glemmer du/I dette gentagne gange, kan det medføre udelukkelse fra fremtidige bookinger af lokaler.

Sæsonbookinger:

Reservering af sæsonbookinger kan ske 1 år frem. Fordeling af Husets´s lokaler foretages af administrationen i samarbejde med husets leder i hh. husets reglement. Huset  forbeholder sig ret til at aflyse enkeltdage i sæsonaftaler. For at undgå evt. aflysning kan flytning til et andet lokale forekomme.
I forbindelse med reservering af lokaler for en samlet sæson kan en forening m.v. normalt ikke få stillet lokaler til rådighed mere end 1 dag om ugen til samme aktivitet.

Øvrige:
Hvis standardopstilling af borde og stole ikke ønskes, skal brugerne selv sørge for opstilling/flytning af borde og stole, ligesom opstillingen skal bringes tilbage til standardopstillingen efter arrangementet. Personalets anvisninger om anbringelse af borde og stole skal følges. Brugerne sørger selv for almindelig oprydning. Der er mulighed for tilkøb af hjælp til bordop- og nedtagning. Hvis lokalet ikke forlades som det modtages, kan der komme regning på oprydning.

Der er mulighed for mod betaling af bruge Huset´s lyd- og lysudstyr samt av-udstyr. Se priser her på siden. Bestilling af av-udstyr er bindende, uanset om det benyttes det eller ej. I er selv ansvarlige for, at kontakte kontoret (i åbningstiden), om hjælp til anvendelse af udstyret, inden Jeres arrangement.

Huset hæfter ikke for lejers eget udstyr

 Rygning er strengt forbudt i hele Huset.

Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer. Drikkevarer skal købes gennem Huset. Der henstilles til, at kaffe trækkes i automaten udenfor Cafeens åbningstid. Der må IKKE brygges kaffe i lokalerne. Drikkevarer SKAL bestilles min. 14 dage forud for arrangementet. I modsat fald kan Huset ikke garantere for udbuddet af drikkevarer.

Forplejning skal købes gennem Huset`s cafe. Såfremt Cafeen ikke kan honorere dette, er det muligt selv at medbringe lettere forplejning til mødelokalerne. Medbringes der forplejning til salene, så skal udlejnings-køkkenet lejes. HUSK altid at rydde op efter jer.

Husets udlejningskøkken ligger ved Festsalen og skal lejes, såfremt der medbringes forplejning. Se køkkenets inventarliste.
Vær opmærksom på, at ekstra service udover 50 pers. koster ekstra.

Overnatning er ikke tilladt.

Det er til en hver tid op til administrationen i Huset at afgøre, hvorvidt en forespørgsel på lån af lokaler falder inden for Husets formål (jf. pkt.1), og dermed kan stilles gratis til rådighed.

Det påhviler låner at sikre, at alle døre til de lånte lokaler er aflåst efter brug.

Ved åbne arrangementer påhviler det arrangøren at sende tekst om arrangementet eller lign. til kontoret, således at arrangementet kan tilføjes arrangementsoversigten på vores hjemmeside.

Spiseriet:
Forplejning i forbindelse med lokalebooking sker gennem bookingafdelingen
spiseriet@kulturhusene.com

Afbestillingspolitik ved forplejning:
2 arbejdsdage før ved bestillinger op til 10 personer
5 arbejdsdage før ved bestillinger op til 50 personer
10 arbejdsdage før ved bestillinger over 50 personer

Såfremt afbestillingsbetingelserne ikke overholdes skal der betales 25 % af beløbet.

Afbestilles der på dagen betales hele beløbet.

Spørgsmål til Booking?

Har du spørgsmål til bookinger, reglementet, catering eller andet kan du kontakt en af vores booking koordinatorer.

Louise Sørensen

Louise Sørensen

Leder

Telefon: 70 70 10 75

louise@kulturhusene.com

Sandra Ruby

Sandra Ruby

Booking Manager

Telefon: 70 70 10 75

henrik@kulturhusene.com

Nanna Poulsen

Nanna Poulsen

IT ansvarlig

Telefon: 70 70 10 75

kristian@kulturhusene.com

Claudia Studsgaard

Claudia Studsgaard

Booking Manager

Telefon: 70 70 10 75

claus@kulturhusene.com

Kulturhusenes logo

Prags Boulevard 49
2300 København S
 70 70 10 75

kontakt@kulturhusene.com

Åbningstider

Mandag: 09:00 - 18:00
Tirsdag:     09:00 - 18:00
Onsdag:  09:00 - 18:00
Torsdag:   10:00 - 19:00
Fredag:   10:00 - 19:00
Lørdag:   Lukket
Søndag:  Lukket

Københavns kommune logo